Եվրոպական կուսակցության քաղաքական ծրագիրը

1.ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

Մենք, Հայաստանի մի խումբ համախոհ քաղաքացիներս, միավորվում ենք ՛՛Հայաստանի Եվրոպական կուսակցություն՛՛ հասարակական-քաղաքական միության մեջ, նպատակ ունենալով օրինական ճանապարհով դարձնել մեր Հայրենիքն ազատ, անկախ, ժողովրդավարական, իրավական պետություն: Մեր համոզմամբ, առկաաշխարհաքաղաքական իրավիճակում այդ նպատակն իրաործելի է միայն Եվրոպական Միությանը եւ Հյուսիս-Ատլանտյան պաշտպանական դաշինքին Հայաստանի անդամակցության դեպքում: Հետեւաբար, ՛՛ Հայատանի Եւրոպական կուսակցության՛՛ծրագրային դիրքորոշումն ու գործունեության սկզբունքները հիմնվում են ժամանակակից եվրոպական քաղաքակրթության առանցքային արժեքների վրա՝ժողովրդավարություն եւ ազատականություն, օրենքի գերակայություն եվ իրավահավասարություն, արդարություն եւ մարդասիրություն:

Մենք ապրում ենք հսկայական քաղաքական, տնտեսական, գաղափարական տեղաշարժերի բարդ ժամանակաշրջանում, որը սկսվեց քառորդ դար առաջ ԽՍՀՄ փլուզմամբ եւ բնորոշվում է Առաջին ու Երկրորդ համաշխարհային պատերազմների արդյունքում ստեղծված աշխարհաքաղաքական իրավիճակի կտրուկ փոփոխություններով:

ԽՍՀՄ քայքայումը 1991 թվականին, ինչպես եւ Ռուսական կայսրության փլուզումը 1918-ին, հնարավորություն տվեց Հայաստանին վերստեղծելու մեր պետականությունը: Սակայն ռազմաֆեոդալական կարգերից անցումը դեպի ազատական ժողովրդավարություն մեկ տասնամյակ անց ընդհատվեց ինչպես Ռուսաստանում, այնպես էլ Հայաստանում: Մի շարք այլ հետխորհրդային երկրների նման մեզանում վերստեղծվեց բռնատիրական ու ոստիկանական համակարգը: Իրական ապասովետականացման եւ հասարակական ինքնամաքրման գործընթացը տեղի չունեցավ եւ մեր երկիրը կրկին հայտնվեց ռուսական գաղտնի ծառայությունների ու նրանց տեղական ստորաբաժանումների լծի տակ: Հայոց պետականությունը, ազգային մշակույթը, տնտեսությունը, անվտանգության համակարգը, զանգվածային լրատվությունը, հասարականակ կյանքը տարիներ շարունակ վերահսկվում եւղեկավարվում են Ռուսաստանի հատուկ ծառայությունների գործակալական ցանցիկողմից: Բնականաբար, նման պայմաններում անհնար էր իրականացնել ժողովրդի ինքնիշխանության, ազատ կամարտահայտության, ինքնակառավարման սահմանադրական իրավունքները: Հայաստանի նոր գաղութացումը, որը սկսվեց 1999 թ. հոկտեմբերի 27 պետական ահաբեկչությամբ եւ հաղաշրջումով, պսակվեց 2013 թ. սեպտեմբերի 3-ի խայտառակ իրադարձություններով, երբ Կրեմլի ճնշման տակ ՀՀ նախագահը հայտարարեց Եվրոասոցիացման գործընթացի ընդհատման եւ Մոսկվայի գլխավորությամբ Մաքսային, ապա Եվրասիական միությանն անդամակցելու մասին: Դրան հաջորդած զարգացումները բերեցին Հայաստանին աղքատության ուարտագաղթի աճ, տնտեսության անկում, մշակութային լճացում եւ պատերազմ:

Իրավիճակը սկսեց փոխվել վերջերս, երբ միջազգային պատժամիջոցների տակ հայտնված Ռուսաստանի տնտեսական կտրուկ թուլացմանը զուգահեռ սկսեց նվազել նրա քաղաքական ազդեցությունը, այդ թվում նաեւ մեր տարածաշրջանում: Փաստորեն, մենք կանգնած ենք 1918 եւ 1991 թթ. իրադարձությունների կրկնման շեմին, երբ ռուսական գերիշխանության նահանջը ընդձեռում է մեր ազգային ինքնիշխանության եւ ժողովրդավարության վերստեղծման հնարավորություն:

Հայաստանը մտնում է այս շրջան քաղաքական ու տնտեսական ծանր ճգնաժամիպայմաններումԱռավել ողբերգական է հասարակության զգալի մասիքաղաքացիական ու գաղափարական անկազմակերպվածությունն ու տհասությունըՌուսական գերիշխանության տասնամյակները սերմանել են հայության շրջանումստրկամտությանկայսերապաշտության եւ սեփական ուժերի հանդեպանվստահության ծանր ժառանգությունՉեկիստական քարոզչությունը ստեղծել է հայհանրության մի ստվար զանգվածում այն անհեթեթ աշխարհահայացքնըստ որի մերՀայրենիքը զավթած եւ Թուրքիայի ու Ադրբեջանի միջեւ բաժանածմեր հակառակորդինզինողմեր տնտեսությունը սնանկացնող Ռուսաստանը դեռ ընկալվում է ոմանց կողմիցիբրեւ ՛՛փրկիչ՛՛իսկ Հայոց Առաջին հանրապետությունը պատմական սահմաններումճանաչածԵղեռնի հազարավոր հայ որբերին եւ Երկրորդ աշխարհամարտիհազարավոր հայ գերիներին ապաստան տրամադրածվերջին քսան տարումմիլիարդավոր դոլարների մարդասիրական օգնություն մեզ հասցրած Արեւմուտքըդիտվում է որպես ՛՛թշնամի՛՛:

Բացառությամբ ԱԻՄ,՛՛Ազատ դեմոկրատներ՛՛,՛՛Հանրապետություն՛՛ կուսակցությունների եւ առանձին մտավորականների ու խմբերի՝ Հայաստանում չկա կազմակերպված քաղաքական ուժերի բեւեռ, որը սկզբունքորեն ու հրապարակավ դնի Ռուսաստանի գաղութային լծից Հայաստանը ազատագրելու եւ Եւրոպական քաղաքակրթության ընտանիք վերադառնալու խնդիրը: Միայն բոլորովին վերջերս ապագաղութացման գաղափարը սկսեց արծարծվել հասարակության շրջանում եւ զանգվածայինլրատվության մեջ, իբրեւ հնարավորություն եւ նպատակ:

Մինչդեռ Հայաստանում ծնվել է մի ողջ սերունդ, որը չի ցանկանում ապրել գաղութում, որը ձգտում է միջազգային չափանիշներով կրթությանը, որն առաջնորդվում է մարդու իրավունքների, քաղաքական ու տնտեսական ազատությունների, օրենքի գերիշխանության արժեքներով: Դա այսպես կոչված ՛՛անկախության սերունդն է՛՛, ԽՍՀՄփլուզումից հետո ծնված ու չեկիստական քարոզից ազատ հայ երիտասարդությունը: Դա նաեւ ավագ սերնդի իրական մտավորականությունն է, որն այս ողջ ժամանակաշրջանում հավատարիմ է մնացել համամարդկային արժեքների, եվրոպական քաղաքակրթությանը, որը չի վաճառվել իշխանական կաշառքներով, որը պահպանել է ազգային ու անձնական արժանապատվությունը եւ ազատ ու անկախ Հայրենիքի երազանքը: Հենց նրանց շարքերից, նրանց միջոցով, նրանց համար է ստեղծվում ՛՛Եւրոպական ընտրություն՛՛ կուսակցությունը: Պատկերավոր ասած՝ մենք ձգտում ենք իրականացնել ՛՛եւրոպական նորոգում՛՛ մեր ընդհանուր ազգային տանը՝Հայաստանում:

Ռուսական կայսերական ճնշման թուլացման պայմաններում Հայաստանում հնարավոր եւ անհրաժեշտ է դառնում արեւմտամետ քաղաքական ու հասարակական բեւեռի ստեղծումն ու ժողովրդավարական ազատական գաղափարների տարածումը հանրության շրջանում: Չափազանց անհավասար կլիներ Հայաստանի միանձնյա պայքարը Ռուսաստանի գաղութացման դեմ, եթե չստեղծվեին ներկայիս բարենպաստ պայմանները միանալու ներկայիս համաշխարհային գործընթացին: Հայաստանը միայնակ չէ այս պայքարում: Մեր անմիջական հարեւաններ Վրաստանն ու Իրանը, ամեն մեկը յուրովի, մերձենում են Արեւմուտքի երկրների հետ: Իրանն ազատվում է բազմամյա տնտեսական պատժամիջոցներից ու սահմանափակումներից եւ արագորենվերականգնում է իր տնտեսությունն ու քաղաքական դերը տարածաշրջանում: Վրաստանը նախանձելի առաջընթաց է գրանցել այս ճանապարհին եւ արդեն ստացել էիր քաղաքացիների համար ԵՄ ազատ մուտքի արտոնություն: Առավել կարեւոր է Վրաստանի տարածքում Հյուսիս-Ատլանտյան ռազմական դաշինքի կառույցների տեղակայումը եւ այդ երկրին տրվող պաշտպանության երաշխիքները Արեւմուտքի կողմից: Նույն երաշխիքները՝ զգալի քաղաքական ու նյութական օժանդակության հետ միասին վերջերս տրվել են Ուկրաինային ու Մոլդովային, որոնք բացահայտ ու անվերադարձ բռնել են եւրոպական կողմնորոշման ճանապարհը: Հայաստանը կարեւոր դեր ու տեղ ունի Արեմտյան Եւրոպա-Մոլդովա-Ուկրաինա-Վրաստան առանցքում, որը մեր միջոցով ու մեր տարածքով ձգվում է դեպի Իրան եւվերաձեւավորվող Մերձավոր ու Հեռավոր Արեւելք: Չհասկանալ դա ու հապաղել, առավելեւս չմասնակցել կամ ընդդիամանալ այս վիթխարի աշխարհաքաղաքականգործընթացին՝ ազգային դավաճանության հավասարազոր աններելի հիմարություն է եւ քաղաքական հանցագործություն:

Ստեղծված իրավիճակում ՛՛Եւրոպական ընտրություն՛՛ կուսակցությունը հանդես է գալիս ոչ թե ավանդական քաղաքական բարեմաղթանքների ու վերացական նախագծերի ոճով գրված ծրագրով, այլ ՀՀ Սահմանադրության շրջանակներում իրականացվելի քան հետաձգելի գործողությունների առաջարկություններով:

Հաշվետվություն

2.ԱՌԱՋՆԱՀԵՐԹ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐ

Հայաստանի անդամակցումը Եվրոմիությանը եւ Հյուսիս-Ատլանտյան դաշինքին միանգամայն իրատեսական եւ իրագործելի խնդիրներներ են, ուստի դրանք հանդիսանում են ընդամենը միջանկյալ նպատակներ ու միջոցներ մեր ազգային ու պետական գերխնդիրը լուծելու համար՝ անկախ, ժողովրդավարական, հզոր ուբարգավաճ պետության կառուցումը: Լինելով վիթխարի աշխարհաքաղաքական գործընթացների մասը, Հայաստանը միեւնույն է ուշ թե շուտ հայտնվելու է պատմականտրամաբանությամբ իրեն հատկացված տեղում, սակայն միայն մեր հասարակականգիտակցությունից ու պետական քաղաքականությունից է կախված մեր երկրի դերն ուկշիռը վերաձեւավորվող աշխարհում: Ուստի ՛՛Եւրոպական ընտրւթյուն՛՛կուսակցությունը (ԵԸԿ) իր առաջնահերթ նպատակն է համարում ոչ այնքան երկրումիշխանության հասնելը, որքան եւրոպական քաղաքակրթության արժեքներիտարածումն ու հաստատումը հետխորհրդային վարակից դժվարությամբ ապաքինվողմեր հասարակության մեջ: Այդ արժեքները համամարդկային են եւ համընդհանուր. մարդու իրավունքներն ու ազգերի ինքնորոշումը, օրենքի գերակայությունն ուքաղաքացիների իրավահավասարությունը, ժողովրդավարությունն ու ազատընտրությունները, սոցիալական արդարությունն ու անձի պաշտպանվածությունը, քաղաքական ու տնտեսական ազատություններն եւ ցանկացած խտրականությանբացառումը: Դժվար չէ նկատել, որ բոլոր այս դրույթներն արտացոլված ու հռչակված ենՀՀ Սահմանադրության մեջ, սակայն նույնքան ակնհայտ է, որ դրանց մեծ մասը չիգործում մեր երկրում: Հետեւաբար, ԵԸԿ գործունեությունը նախեւառաջ ուղղված է ՀՀՍահմանադրության լիարժեք կատարմանն ու իրագործմանը:

Հայաստանը հերթական անգամ մտնում է կտրուկ քաղաքականտնտեսական ուգաղափարական փոփոխությունների շրջանորը բնորոշվում է Ռուսաստանի դարավորգերիշխանության նվազեցմամբդրա ընդհանուր թուլացմամբ եւ մասնավորապես մերտարածաշրջանից դրա մոտալուտ նահանջովՀայաստանի համար կենսականորենկարեւոր է ստեղծվող դատարկությունը լրացնել եւրոպական ուղղվածությանժամանակակից քաղաքական ու տնտեսական համակարգովորի այլընտրանքն էասիական ավանդական բռնակալությունը:

ԵԸԿը տեսնում է իր առաքելությունը հետեւյալ առաջնահերթ միջոցառումներիկազմակերպման եւ իրագործման մեջ:

2.1. Հայաստանում միջազգային դիտորդների ու տեղական իրավապաշտպաններիվերահսկողությամբ եւ իրավապահ մարմինների պաշտպանության ներքո ազատ ուարդար խորհրդարանական ընտրությունների անցկացում:

2.2. Ազատարդարժողովրդավարական ընտրությունների արդյունքում ընտրվածԽորհրդարանի կողմից դիմել ԵՄին ՀՀ եվրոասոցիացման գործընթացը անհապահվերսկսելու առաջարկով:

2.3. Ընտրությունների արդյունքում կազմված խորհրդարանի կողմից նշանակվածկառավարությանը առաջադրել իշխանության գործադիրօրենսդիր եւ դատականթեւերի բաժանման անհապաղ իրականացումը:

2.4. Կառավարությանը կից եւ առանձին ԱԺ կազմում ստեղծել բացառիկլիազորություններով օժտված երկու անկախ՝ պետական եւ հասարակականհանձնաժողովներ Հայաստանի քաղաքականիրավական եւ մշակութայինապասովետականացման գործընթացն իրականացնելու առաջադրանքով:

2.5. Կառավարության եւ Ազգային ժողովի կազմից ստեղծել համատեղ հանձնաժողով՝համաներման սկզբունքով բանտարկյալների ազատազրկման հիմքերըուսումնասիրելու եւ մարդասիրույան ու օրենքի սկզբունքներով դատավճիռներըվերանայելու հարցը :

2.6. Կառավարությանը առաջադրել սեղմ ժամկետներում ու առաջնահերթ կերպովանցկացնել նախորդ տասնամյակներում կնքված բոլոր քաղաքականռազմականդիվանագիտականտնտեսականմշակութային պայմանագրերի ու իրավականակտերի ուսումնասիրությունը ՀՀ ՍահմանադրությանըՀՀ Անկախության ՀռչակագրինՀՀ օրենսդրությանը եւ պետական ու ազգային գերագույն շահերին դրանցհամապատասխանելիությունը պարզելու նպատակովՊետական եւ հասարակականհանձնաժողովների զեկույցները հրապարակել եւ դրանց արդյունքերի հիման վրապատրաստել նշված դրույթներին հակասող քաղաքականռազմականդիվանագիտականտնտեսականմշակութային պայմանագրերի ու իրավականակտերի չեղարկման եւ ՀՀ կրած վնասների փոխհատուցման գործընթացը:

2.7. Առաջնահերթ կերպով քննել ԵԱՏՄ եւ ՀԱՊԿ կազմից Հայաստանի դուրս գալուռուսական 102-րդ ռազմակայանի գործունեությունը դադարեցնելուայնտեղից ՌԴզինվորական անձնակազմի դուրս բերման եւ գույքի արդարացի բաժանմանՀՀսահմանը բացարձակապես ՀՀ Պաշտպանության նախարարության կողմիցվերահսկողության տակ հաձնելու խնդիրների լուծումը:

2.8. Դնել սույն հարցերը համաժողովրդական հանրաքվեի եւ դրական պատասխանիդեպքում վերածել այն պետական օրենքի:

2.9. Իրականացնել ՀՀ ՊՆՆԳՆԱԱԾԴատախազության եւ ԱԳՆ համակարգերումլայնածավալ մասնագիտական ստուգումներ՝ ՀՀ ՍահմանադրությանըՀՀԱնկախության ՀռչակագրինՀՀ օրենսդրությանը եւ պետական ու ազգային գերագույնշահերին դրանց գործունեության համապատասխանելիությունը պարզելունպատակովՀրապարակել ու լուսաբանել այս ողջ գործընթացը զանգվածայինլրատվության միջոցներով:

2.10. Առաջադրել Կառավարությանը կից եւ ԱԺ կազմում ստեղծված համապատասխանհանձնաժողովներին կազմել ՀՀ գործող նախկին խորհրդային եւ ներկայիս ռուսականհատուկ ծառայությունների գործակալների ցանկըԱյդ նպատակով փոխանցել ԿԳԲ/ԱԱԾ արխիվները սույն պետական եւ հասարակական հանձնաժողովներին՝ ազգայինիրական քաղաքական եւ մշակութային անվտանգությանապահովման եւ նորպետական եւ հասարակական կառույցներ նախկին գործակալների ներթափանցումըբացառելու համար:

2.11. Քննարկել Կառավարության եւ ԱԺ նիստերում ՀՀ ԱԱԾ լուծարումը եւ վարստեղծումըարմատական վերակառուցումից հետո՝ ՀՀ Սահմանադրության եւ Անկախությանհռչակագրի ոգով:

2.12. Կատարել ՀՀ Ներքին եւ Արտաքին գործերի նախարարություններումՀՀ Մաքսայինեւ Հարկային ծառայություններում մանրակրկիտ եւ լիարժեք մասնագիտականստուգումներիրականացնելով այդ կառույցներում արմատական փոփոխություններեւշարքերի մաքրման գործընթացՀրավիրել աշխատանքի երիտասարդմասնագետներինինչպես նաեւ պաշտոնաթող փորձագետներինայդ թվում Սփյուռքից:

2.13. Վերանայել Հանրային հեռուստատեսության եւ ռադիոյի լրատվականքաղաքականությունը եւ գործունեության սկզբունքներըարմատապեսվերակազմավորել այդ կառույցները՝ ՀՀ օրենսդրությանժողովրդավարությանխոսքիազատությանազգային մշակույթիեւ մասնագիտական միջազգային չափանիշներիհիմքերով:

2.14. Անջատել ՀՀ տարածքում ռուսական հեռուստատեսության հեռարձակումը եւարգելել ՀՀ հեռուսատընկերություններին առանց հայերեն թարգմանությանօտարալեզու հաղորդումների տարածումը:

3.ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Նկատի առնելովոր ԵՄ եւ ՀյուսիսԱտլանտյան պաշտպանական դաշինքինանդամակցելու մասին քաղաքական հայտարարությունից մինչեւ այդ նպատակիիրականացումը Հայաստանին անհրաժեշտ է լինելու մի քանի տարիների անցումայինշրջանորը ընթացքում օրենսդրությունն ու պետական կառույցները պետք էարմատական բարեփոխումների ենթարկվեն՝ ժողովրդավարության քաղաքական ուտնտեսական եվրապական չափանիշներին համապատասխանելու համարԵԸԿըառաջարկում է սույն գործընթացի իր տեսլականը:

3.1. ՀՀ պետական ու հասարակական կյանքում իրականացնել գործադիր իշխանության՝կառավարության կազմի եւ դերի կտրուկ նվազեցումըՔաղաքական եւ տնտեսականազատությունները անխուսափելիորեն հակասության մեջ են մտնում պետությանուռճեցված գործադիր ու բյուրոկրատական ապարատի հետ եւ վերջինս պետք է զիջիիր դիրքերը ապագա ՀայաստանումԲավարար ենք համարում սահմանափակել ՀՀկառավարության կազմը հետեւյալ նախարարություններով.

աՊաշտպանության նախարարություն

բԱրտաքին գործերի եւ Հայրենադարձության նախարարություն

գՆերքին գործերի եւ արտակարգ իրավիճակներիի նախարարություն

դՄշակույթիսպորտի եւ զբոսաշրջության նախարարություն

եԳիտության եւ կրթության նախարարություն

զԱռողջապահության նախարարություն

էՏնտեսության ու ֆինանսների նախարարություն

ըԳյուղատնտեսության եւ բնապահպանության նախարարություն

թՏրանսպորտի եւ քաղաքաշինության նախարարություն

ժԱրդարադատության նախարարություն

իԱռեւտրի եւ արդյունաբերության նախարարություն:

3.2. Պետությանազգի կամ համայնքների համար կարեւոր քաղաքականտնտեսականեւ մշակութային խնդիրների քննարկումն ուորոշումների ընթունումն անցկացնելհամաժողովրդական կամ տեղական հանրաքվեների միջոցով:

3.3. Երկրի համաչափ տնտեսական ու մշակութային զարգացման եւ բնակչությանտեղաբաշխման անբնական ու անբարենպաստ միտումները շտկելու նպատակովկիրառել ՛՛շրջող մայրաքաղաք՛՛ ծրագիրըպարբերաբար տեղափոխելով պետականառանցքային կառույցները Երեւանից դեպի տարբեր մարզեր՝ յուրաքանչյուր անգամտասը տարի ժամկետովԱռաջնահերթ համարելով երկրաշարժի գոտու եւսահմանամերձ բնակավայրերի զարգացումըհետեւողականորեն իրականացնել ՀՀկառավարության եւ Ազգային ժողովի աշխատակազմիկառույցների ուծառայությունների լիարժեք տեղափոխումն ու գործունեությունը ԳյումրիումապաՎանաձորումԿապանում եւ այլ մարզային կենտրոններում:

3.4. Կտրուկ սահմանափակել կապիտալ շինարարությունը Երեւանում եւ խրախուսելներդրումներն ու կառուցապատումը ՀՀ մարզերումօգտագործելով հարկային եւ այլտնտեսական ու ֆինանսկանա գործիքները:

3.5. Պարտադրել սեղմ ժամկետում բոլոր պետական հիմնարկներըմասնավորգործարարության հաստատություններըհասարակական տրանսպորտըհանրայինօգտագործման վայրերըժամանցային եւ սպորտային կենտրոններըսպասարկողենթակառույցներըբանկերըփոստային ծառայության կետերըսննդի եւ առեւտրիօբյեկտներըփողոցներն ու շենքերի շքամուտքերը հարմարեցնել սահմանափակհնարավորություններով քաղաքացիների կարիքների համարկառուցելովթեքահարթաքներ եւ կիրառելով անհրաժեշտության դեպքում հատուկ սարքերԱրգելելորեւե կառույցի շահագործումն առանց նման հարմարությունների եւ սահմանել խիստպատժամիջոցներ ու տուգանքներ կարգազանցների նկատմամբՀասարակականտրանսպորտի դեպքում օգտագործել պետական միջոցներ եւ դիմել այս խնդրովմիջազգային բարեգործական կազմակերպություններին:

3.6. Մշակել եւ իրականացնել առաջնահերթ տնտեսական նախագծերի ցանկտալովդրանց Ազգային Ծրագրերի կարգավիճակԴրանց թվում.

աՍեւանա լճի կենսական ու ռազմավարական նշանակությունից ելնելով կտրուկկրճատել դրա ջրային եւ այլ բնական պաշարների տնտեսական օգտագործումըսահմանելով այն իբրեւ բացարձակ ազգային հարստությունԱյդ նպատակով կառուցելշրջանցիկ կոյուղային համակարգբացառելով լճի աղտոտումը:

բԻրականացնել Հայաստանի անտառապատման բազմամյա ծրագիրկրկնապատկելով երկրի անտառային ծածկը մինչեւ դարի ավարտը:

գՄշակել եւ իրագործել ջրամբարների կառուցման ծրագիր՝ տնտեսության եւբնապահպանության չափանիշներով ապահովելով երկրի տարածքում ջրայինպաշարների առավել արդյունավետ օգտագործումը:

դԻրականացնել երկրի շուտափույթ անցումն արեւայինհողմային եւ այլ բնականէներգիայի աղբյուրներիկրճատելով գազի ու նավթի ներմուծումըԱյդ նպատակովապահովել երկրի գիտական ներուժի եւ տնտեսական հզորությունների կենտրոնացումնայս խնդիր լուծման վրամասնավորապես նորագույն տեխնոլոգիաներով էլեկտրականմարտկոցների արտադրության ոլորտումԴիմել աջակցության համար միջազգայինկազմակերություններինխոշար մասնագիտական ընկերություններինՍփյուռքիֆինանսական կարողություններինստեղծել բացարձակ բարենպաստ տնտեսականպայմաններ եւ հարկային արտոնություններ սույն ծրագրի իրականացման համար:

եՆույնանման պետական ծրագիր իրագործել աղբի ուտիլիզացման եւ էներգետիկնպատակներով կիրառման ուղղությամբԱնհապաղ ձեռք բերել համապատասխանսարքավորումներ եւ տեխնոլոգիաներ առաջատար ընկերություններիցորոնքհաջողությամբ լուծել են այդ խնդիրըԱպահովել առավելագույնս բարենպաստտնտեսական եւ իրավական պայմաններ ծրագրի իրագործման ընթացքում:

զՎերականգնել Հայաստանի ազգային ավիացիանպարտադիր կերպով վերստեղծելմշտական պետական ավիաընկերություննկատի առնելով բնական աղետների եւքաղաքական ճգնաժամների դեպքում անկախ եւ հուսալի օդային հաղորդակցությունունենալու կենսական անհրաժեշտությունըհատկապես աշխարհասփյուռ համայնքներունեցող մեր երկրի համարՎերակառուցել եւ շահագործման հաձնել փոքր ավիացիայիհամար նախկինում ստեղծված մարզային օդանավակայաններըԴասել այս խնդիրըինչպես եւ ճանապարհաշինարարությունն ընդհանրապես Հայաստանիռազմավարական խնդիր:

էԱնհապաղ վերսկսել Երեւանում մետրոպոլիտենի կառուցումն իբրեւտրանսպորտային հաղորդակցության զարգացմանբնապահպանական ուքաղաքաշինական իրավիճակի բարելավման եւ աշխատատեղերի ստեղծման խթանՄասնագիտական եւ բնապահպանական քննարկում կազմակերպել Հրազդանի կիրճիվերգետնյա հատվածը սույն նպատակով օգտագործելու հարցով՝ դեպի ԱջափնյակԴավիթաշեն եւ Կիլիկիա թաղամասերը մետրոպոլիտենի գիծը հասցնելու նպատակով:

ըՍտեղծել եւ իրականացնել ազատգրված տարածքների վերաբնակեցման եւզարգացման պետական համազգային նախագիծՀատուկ հարկայինարտոնություններիդրամաշնորհների եւ պետական աջակցույան այլ միջոցներովխրախուսել այդ տարածքների բնակեցումըշինարարությունըարդյունաբերական եւգյուղատնտեսական համակարգիինչպես նաեւ մշակութայինկրթական եւառողջապահական համալիրի ստեղծումըԱԳ եւ Հայրենադարձությաննախարարության միջոցով իրականացնել ներգաղթող քաղաքացիների ընդունմաննյութական օժանդակությանհոգեբանական ընտելացմանբնակարաններով ուաշխատատեղերով ապահովմանկրթության եւ սոցիալական օգնության համազգայինծրագիրը:

թՍտեղծել համապետական հիմնադրանորտեղ կուտակվելու է ՀՀ բնականպաշարների օգտագործման հարկային եկամուտների 5 տոկոսըԱյդ միջոցներովյուրաքանչյուր նորածին ՀՀ բնակչի անունով բացել առանձին կուտակային հաշիվ՝կրթականառողջապահական եւ այլ կենսական նպատակների համարԱյսպիսովմեկսերնդի կյանքի ընթացքում ՀՀ դառնալու է իրապես սոցիալական պետություն՝կենսմակարդակի կտրուկ աճի եւ ազգային հարստության արդար վերաբաշխմանմիջոցովԱրդյունքում ՀՀ յուրաքանչյուր քաղաքացին դառնալու է պետականարժետոմսերի սեփականատեր եւ ողջ երկիրը վերածվելու է ազգային բաժնետիրականընկերության:

4.ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

4.1. Ազատ շուկայական հարաբերություններն եւ ազատական տնտեսությունըպահանջում են պետության դերի փոփոխությունԱղքատությանգործազրկության եւցածր կենսամակարդակի խնդիրների անհետաձգելի լուծման նպատակովառաջնահերթ կարեւորություն եւ բացարձակ տնտեսական արտոնություններ պետք էտրվեն մանր ու միջին գործարարությանըօգտագործելով հարկայինարտոնություններըպետական դրամաշնորհներըֆինանսաբանկայինխրախուսական վարկատրության գործիքներըՏնտեսապես ապահով ու բարգավաճսեփականատերերի խավը հանդիսանում է պետության հիմնական մարդկայինռեսուրսն եւ ազատ ու արժանապատիվ հասարակության ներուժըՈչ թե պետականծառայողներն ու տեսուչներըայլ անկախ գործարարներըինքնաբավ հողագործներնու ազատ ստեղծագործներն են ապահովում պետության զարգացումն ուբարգավաճումըժողովրդավարական կարգերի եւ օրինականության հաստատումն ուգերակայությունը:

4.2. Պետության դերակատարությունը տնտեսության ոլորտում պետք է փոխվի՝ ֆիսկալվերահսկողության եւ հարկային ճնշումներից դեպի մասնագիտականխորհրդատվության եւ հարկային արտոնությունների կամ սահմանափակումների ճկունքաղաքականությունՊետությունը փորձագետների ու միջազհային խորհրդատվությանմիջոցով ընտրում է ազգային տնտեսության զարգացման ռազմավարականուղղություններ եւ բացարձակապես տնտեսական գործիքներով է ստեղծում է դրանցհամար բարենպաստ պայմաններհարկային ու մաքսային արտոնություններօգնում էդրանց իրացմանը ներքին եւ արտաքին շուկաներումԱկնհայտ էոր ժամանակակիցտնտեսությունը պետք է զարգանա գիտության ու նորագույն տեխնոլոգիաներիբնապահպանական խստագույն պահանջների եւ բնական ռեսուրսների խելամիտօգտագրոծման ճանապարհովԵրկրի տնտեսական զարգացումը պետք էիրականացվի տեղական ինքնակառավարման մարմինների եւ բնակչության շահերիբնապահպանական եւ մշակութային արժեքների գերակայությանպայմաններում՝մասնավոր սեփականությանազատ շուկայական գործարարության եւ ազգային ուհասարակական գերագույն շահերի հավասարակշռության սկզբունքով:

4.3. Իբրեւ անցումային շրջանի տնտեսական առողջացման եւ սոցիալականարդարության հաստատման կարեւոր խնդիրանհրաժեշտ է Կառավարությանը կից եւԱԺ ներսում անմիջապես ստեղծել բացառիկ լիազորություններով օժտված եւ ՆԳՆ ուԴատախազության ստորաբաժանումների հետ համագործակցող երկու անկախ ՝պետական եւ հասարակական հանձնաժողովներ՝ 1991 թհետո խոշորարդյունաբերական հաստատություններիգործարաններիհանքերիայլ կարեւորտնտեսական օբյեկտների եւ անշարժ գույքի սեփականաշնորհման օրիականությունըօգտագործման արդյունավետությունը եւ գործունեության նպատակահարմարությունըուսումնասիրելու եւ գնահատելու նպատակովՍտուգման արդյունքներով ներկայացնելկառավարությանԱԺ եւ հանրությանը զեկույցներորոնց հիման վրաօրինականությանխախտումների եւ տնտեսական անարդյունավետության հաստատված դեպքերումկատարել անհրաժեշտ իրավական գործողություններՍեփականության իրավունքիօրինական ընդհատման դեպքերում հրավիրել միջազգային անկախ մասնագետների՝համապատասխան օբյեկտների ու ակտիվների վերագույքագրմանարժեքավորման եւմիջազգային աճուրդով վերավաճառքի նպատակովԲոլոր գործընթացներն անցկացնելՀՀ Սահմանադրության եւ օրենսդրության շրջանակներումԶԼՄրի միջոցովհանրությանը հաշվետվություններ ներկայացնելով:

4.4. Տնտեսական զարգացման ընթացքում առաջնահերթությունը եւ հարկայինարտոնությունները պետք է տրվեն տեղական հումքի վրա աշխատողարտադրություններինսահմանափակ հնարավուրություններով մարդկանցներգրավվող հաստատությունների խրախուսմամբտեղական աշխատուժիօգտագործմանը եւ աշխատատեղերի ստեղծմանըէկոլոգիապես մաքուր սննդի եւբարձր տեխնոլոգիաներով պատրաստված արտադրանքինինչպես նաեւ ՛՛ազգայինբրենդ՛՛ ստացած արտադրատեսակներինԻնչպես ցույց է տվել տնտեսականճգնաժամն ու գործազրկությունը հաղթահարած երկրների փորձըայդ նպատակովառավել արդյունավետ է երկրում խոշոր ճանապարհաշինական նախագծերըջրատարների ու ջրամբարների կառուցումըինչը կենսական կարեւորություն ունի մերպետության համար:

5.ԱՐՏԱՔԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

5.1. Կառավարության եւ ԱԺ մակարդակով անհապաղ հայտարարել ԵՏՄ ու ՀԱՊԿկառույցներից ՀՀ դուրս գալու եւ ԵՄ ու ՀյուսիսԱտլանտյան դաշինքինանդամակցությանը հասնելու ցանկության մասինԱռաջադրել ԱԳՆ եւ ՊՆ համատեղուսումնասիրել ռուսական 102-րդ ռազմակայանի գործունեությունը դադարեցնելուայնտեղից ՌԴ զինվորական անձնակազմի դուրս բերման եւ գույքիարդարացիբաժանմանՀՀ սահմանը բացարձակապես ՀՀ ՊՆ կողմիցվերահսկողության տակ հաձնելու խնդիրների իրավականդիվանագիտական եւնյութական հանգամանքները սույն գործընթացները անհապաղ սկսելու համարՎերսկսել Եվրոասոցիացման բանակցություններըպատրաստելով համապատասխանփաստաթղթերը եւ կատարելով անհրաժեշտ լրացումներն ու փոփոություններըազգային օրենսդրության մեջ:

5.2. Եվրոմիության եւ ՀյուսիսԱտլանտյան դաշինքին անդամակցությունը ոչ թեՀայաստանի արտաքին քաղաքական վերջնական նպատակն էայլ զուտ ազգայինանվտանգությունը եւ պետական ինքնիշխանությունը ապահովելու քաղաքական միջոցէՀայաստանի արտաքին քաղաքականության կարեւորագույն նպատակներից մեկըմնում է Հայոց Եղեռնի ճանաչումը եւ դրա ողբերգական հետեւանքների վերացումն ուհատուցումըԹուրքիայի հետ ուղիղ բանակցություններըդիվանագիտականհարաբերությունների հաստատումըպետական սահմանների բացումը եւ քաղաքականխնդիրներիայդ թվում նաեւ փոխհատուցման քննարկումը հանդիսանում էՀայաստանի արտաքին քաղաքականության առաջնահերթ հարցըՀայաստանիազգային ու պետական շահերից է բխում խաղաղժողովրդավարականտնտեսապեսզարգացած եւ համաշխարհային արժեքներով առաջնորդվող Թուրքիաորպեսհարեւան երկիրԻբրեւ փոխվստահության եւ բարի կամքի դրսեւորում կարելի էստեղծել միջազգային հովանավորության տակ երկու հատուկ ապառազմականացվածչեզոք գոտիներ հայթրքական սահմանի վրա՝ Արարատ լեռան եւ Անի քաղաքիշրջաններումհայտարարելով դրանք համաշխարհային մշակութային ժառանգությանտարածք:

5.3. Արցախյան հիմնախնդիրը իր կայուն եւ մշտական լուծումը կարող է ստանալ միայնհայադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման համատեքստումսակայնոչ ներկայումս երկու երկրներում տիրող բռնակալական մթնոլորտումԱդրբեջանի հետխաղաղության պայմանագրի կնքումն ու հարաբերությունների կանոնակարգումնայլըտրանք չունիՎերջին տասնամյակների համաշխարհային ու եվրոպական փորձիհամաձայն բոլոր վիճելի քաղաքական հարցերը լուծվում են խնդրահարույցտարածքների ազգաբնակչության ինքնորոշման իրավունքի գերակայությանսկզբունքով եւ հանրաքվեի միջոցովԱրցախյան հիմնախնդիրն այս առումով եւս միծանրակշիռ փաստարկ է Հայաստանի համար Եվրոմիությանը անդամակցելու համար:

5.4. Եւրոինտեգրացման գործընթացում Հայաստանի համար առանցքային տեղ էզբաղեցնում մեր անմիջական հյուսիսարեւելյան հարեւանների՝ Վրաստանի եւՈւկրաինայի հետ բարեդրացականգործընկերային հարաբերություններըՀայաստանը կարող է միջազգային ասպարեզում հանդես գալ ՄոլդովաՈւկրաինաՎրաստանՀայաստան քաղաքական դաշինքի եւ ազատ հաղորդակցության ուղիներիստեղծման նախաձեռնությամբորը էապես կհեշտացնի Եւրոպայի եւ ՄարձավորԱրեւելքի միջեւ տնտեսական ու քաղաքական համագործակցությունը եւտրասպրտային կապը:

5.5. Ինչպես անցած երկու հազարամյակներումայնպես էլ վերջին երկուտասնամյակների ընթացքում եւ ապագայում ՝ մեր երկրի համար ռազմավարականգործընկերն է մնում հարեւան ու բարակամական ԻրանըՄեր երկու պետություններիմիջեւ ստեղծված վստահությունն ու եզակի փոխհարաբերություններն առանցքայինդեր են կատարում ողջ տարածաշրջանի անվտանգության եւ կայունության համարԻրանի արագ զարգացող տնտեսությունն աննախադեպ ու բարենպաստհնարավորություններ է ընձեռում Հայաստանի ու Սփյուռքի ձեռներեցների համար՝փոխշահավետ ու լայնածավալ տնտեսական նախագծերի իրականացման համարՀՀիշխանությունները հատուկ արտոնությունների եւ խրախուսական միջոցառումներիօգնությամբ պետք է աջակցեն եւ ամրապնդեն հայիրանական տնտեսականսոցիալականմշակութային հարաբերությունները:

5.6. Հատուկ ուշադրությամբ եւ նրբանկատությամբ պետք է կառուցել նոր պետական եւհասարակական հարաբերությունները տարածաշրջանի նորանկախացող եւինքնորոշմանը ձգտող ազգերի հետնախեւառաջ՝ քրդերիՀատուկ ուշադրություն եւպետական հոգատարություն է անհրաժեշտ Թուրքիայի քրդաբնակ շրջաններումպահպանված հայ ազգաբնակչության եւ նրա մշակութային ժառանգության հանդեպ:

5.7. Հայաստանի համար կարեւոր ու կենսական նշանակություն ունենհարաբերությունները Ռուսաստանի հետՀայաստանն ումի 1991-1999 թթՌուսաստանիհետ իրավահավասար եւ փոխշահավետ կապեր հաստատելու կարճ բայցարդյունավետ փորձըՌուսաստանի ժողովրդավարացումն ու ազատագրումըսովետական ու կայսերական ցնորքների ժառանգությունից կնպաստի հայռուսականգործընկերության զարգացմանը:

5.8. Անհրաժեշտ է ընդհանրապես վերանայել ՀՀ արտաքին քաղաքականությանտեսլականը ԵՄ անդամակցելու լույսի ներքոմասնավորապես՝ մասնագիտական եւկադրային արմատական բարեփոխումներ կատարել ՀՀ դիվանագիտականանձնակազմումՈՒսումնասիրել ՀՀ բոլոր դեսպանատների գործունմեությանքաղաքականմշակութայինգաղափարական ու տնտեսական արդյունավետությունըՀՀ ներկայացուցչությունների բաշխման նպատակահարմարությունըելնելովքաղաքական եւ տնտեսական նկատառումներիցՀնարավորինս կրճատել եւկենտրոնացնել ՀՀ դիվանագիտական ծառայությունները արտերկրներումմիաժամանակ կտրուկ բարձրացնելով դրանց արդյունավետությունըմասնակցությունը ընդունող երկրների քաղաքականտնտեսական ու մշակութայինկյանքումամրացնել կապերը տեղական հայ համայնքների հետ՝հայրենադարձությունը խրախուսելու նպատակով:

5.9. Մշակել եւ իրագործել աշխարհասփյուռ հայությանն ուղղված ՛՛բաց Հայաստան՛՛քաղաքական ծրագիրըապահովելով հայրենադարձությանը ու ներգաղթին նպաստողհատուկ արտոնություններ ու պետական երաշխիքներՀՀ դեսպանատների միջոցովկատարել օտարերկրյա հայ համայնքների մարդկային ներուժի ՛՛հաշվառումն ուգույքագրումը՛՛առաջարկելով ու նպաստելով սփյուռքահայ լավագույնմասնագետներինինչպես նաեւ արհեստավարժ երիտասարդներին ժամանակավորկամ մշտապես տեղափոխվել ՀՀ՝ տնտեսությանմշակույթիառողջապահությանգիտության ու կրթության զարգացման նպատակով:

5.10. Ներգրավվել Հայաստանի եւ Սփյուռքի դպրոցական եւ ուսանողականերիտասարդությունը համատեղ ուսումնական եւ փոխանակման ծրագրերի մեջպետական պատվերներիազգային ծրագրերի եւ հատուկ հրավերների միջոցովխրախուսելով ներգաղթը:

6.ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

6.1. Հայաստանի պատմությունըաշխարհաքաղաքական դիրքը եւ ազգայիննպատակները թելադրում են պետության ռազմական տեսլականը իբրեւ կանխարգելիչինքնապաշտպանությունորտեղ ազգային անվտանգությունը ապահովվում էքաղաքականդիվանագիտականտնտեսականգաղափարականհետախուզականհամակարգովեւ որի մեջ զինված ուժերը հանդիսանում են վերջինսակայն նաեւ որոշիչգործոնըՀյուսիսԱտլանտյան ռազմական դաշինքին անդամակցելու քաղաքականնպատակը չի զրկում Հայաստանը հզոր պաշտպանական համակարգ ունենալուանհրաժեշտությունիցքանի որ մեր երկիրը պատկանում է ոչ թե անվտանգությանսպառողներիայլ անվտանգությունն ապահովող պետությունների թվինՀայոցբանակը մեր ողջ բազմադարյա պետականության ընթացքում հանդիսանում էրաշխարհաքաղաքական կարեւոր ուժ եւ անգամ այլ տերությունների կազմում գտնվելովհայությունը հանդես էր գալիս որպես քաջարի զինուժի եւ շնորհալի ռազմավարներիմշտական աղբյուրՎերստեղծված պետականության շրջանում՝ Սարդարապատիցմինչեւ Արցախհայոց բանակը ամրապնդեց իր հաղթական համբավըՆերկայումսմիջազգային խաղաղապահ զինուժի կազմում՝ ԲոսնիայումԻրաքումԱֆղանստանումծառայություն կատարող ՀՀ ռազմական ստորաբաժանումները ձեռք են բերումարեւմտյան զինվորական չափանիշների անգնահատելի փորձորը էականնշանակություն կունենա ՀՀ բանակը ՀյուսիսԱտլանտյան ռազմական դաշինքնիպահանջներին մերձեցնելու ընթացքում:

6.2. Անցումային շրջանի տարիներին ՀՀ զինված ուժերի դերը որոշակի է մնալու ՀՀպետական անկախության եւ ազգային անվտանգության ապահովման համարՀա՛՛Եւրոպական ընտրություն՛՛ կուսակցությունը առաջարկելու է բանակի վերակառուցմաննախագիծորի առանցքն է երկու զուգահեռ գործընթացները.

ԱՀատուկ պատրաստված եւ արագ արձագանքման մշտական պրոֆեսիոնալ բանակիստորաբաժումների թվի եւ որոկի ավելացման հաշվին՝ ավանդական երկամյահամընդհանուր զինվորական ծառայության կրճատում.

ԲՇվեյցարական եւ իսրայելական օրինակով՝ մշտական ու համընդհանուր զինվածպահեստազորի համակարգի ներմուծումորի համար արական սեռի 18-55 տարեկան ՀՀողջ ազգաբնակչությունը ամեն տարի երկու շաբաթով անցնում է պարտադիրզինվորոկան ծառայություն ու վերապատրաստումհանդիսանալով անհրաժեշտությանդեպքում հաշված ժամերի ընթացքում մինչեւ 1 միլիոն զինծառայող ունեցողաշխարհազորի:

6.3. Սույն համակարգի ներմուծման եւ պահպանման նպատակով ստեղծել համազգայինհիմնադրամորի համար առաջարկել սփյուռքահայությանը փոխանցել յուրաքանչյուրաշխատողի տարեկան եկամուտների 1 տոկոսը:

7. ՄՇԱԿՈՒՅԹ

7.1. Ազգային մշակույթը հանդիսանում է ցանկացած ժողովրդի եւ պետության գոյությաննախապայմանը եւ միաժամանակ՝ գերագույն արժեքն ու նպատակըԱզգայինմշակույթից եւ դրա բարձրագույն դրսեւորումից՝ լեզվից զրկված ազգերը ուծացվում ենանհայտանում պատմության էջերիցՀայ ժողովուրդը հազարամյակներ շարունակ եւանգամ ստրկացման ամենադաժան ժամանակաշրջաններում գոյատեւում եւվերածնվում էր շնորհիվ իր մշակույթիլեզվի եւ արվեստիՆերկայումս աշխարհասփյուռհայությունը միաժամանակ ենթարկվում է երկու իրարամերժ գործընթացների՝ազգային մշակույթիլեզվի ու կրթության պահպանումն ու զարգացումը Հայաստանումեւ դրանց լճացումն ու անհայտացումը օտարության մեջԵթե հայոց լեզվի ու կրթությանկարգավիճակը շատ թե քիչ բարվոգ է մնում Մերձավոր Արեւելքի պատմականգաղթօջախներումինչպես եւ ԱՄՆ ու Կանադայի հայկական համայնքներումշնորհիվօտար պետությունների նպաստավոր վերաբերմունքի եւ անգամ հատուկաջակցությանըապա անմխիթար է իրավիճակը Ռուսաստանի մեծաթիվ հայությանշրջանումորտեղ արդեն երկրորդ սերունդն արդեն կորցնում է մայրենի լեզուն եւմշակութային կապերը Հայրենիքի հետՀետեւաբարնույնպիսի երկակի պետք է լինի ՀՀմշակութային քաղաքականությունըՄշակույթի բացարձակ նշանակությունն ուառաջնահեթությունը հայոց պետության համար ընդունելով եւ ապահովելով հանդերձՀՀ իշխանությունը պարտավոր է հայապահպանական նախաձեռնողականգործունեություն ծավալել Սփյուռքումմիաժամանակ նախապատրաստելովպայմաններ առաջիկա տարիներին Ռուսաստաից սպասվող մեծաքանակ ներգաղթիհամարԼեզվի դասընթացներ երեխաների եւ մեծահասակների համարհատուկդասագրքեր ու հայերեն պարտադիր թարգմանություններ բոլորհեռուստահաղորդումների եւ կինոֆիլմերի համար՝ դա միայն առաջինանհրաժեշտության միջոցառումներ են:

7.2. Մշակույթի պահպանման ու զարգացման հիմնական կենտրոնը պետք է դառնադպրոցըորտեղ անհրաժեշտ է արմատապես փոխել ինչպես դասախոսականանձնակազմըայնպես էլ ուսումնական ծրագրերն ու դասավանդման սկզբունքներըՊետական քաղաքականությունը այս ոլորտում պետք է ուղղված լինի դպրոցականուսուցչի սոցիալական դիրքի կտրուկ բարձրացմանը եւ լավագույն համալսարաններիշրջանավարտներին բարձր աշխատավարձով դպրոց հրավիրելու ծրագրինԿարեւորբարեփոխում կլիներ յուրաքանչյուր դպրոցում երգչախմբերի ստեղծումը եւընդհանրապես երգչախմբային մշակույթի ներմուծումը ազգային մշակույթի մեջ:

7.3. Առանձին ուշադրություն եւ հոգատարություն պետության կողմից պետք է ուղղվածլինի ազգային թատրոնիկինոյիժողովրդական պարի ու երգիազգային տարազի ուխոհանոցի պահպանման ու զարգացման հարցերինՄնացած բոլոր դեպքերումպետությունը պետք է խուսափի միջամտությունիցթողնելով գործընթացը ազատստեղծագործության եւ հասարակական պատվերի հավասարաշռությանը:

7.4. Ազգային մշակույթի պահպանման առաջնահերթությունը հանդիսանում էԵվրոմիության կառուցվածքի եւ գործունեության առանցքային սկզբունքներից մեկըԲավական է ասելոր ԵՄ պաշտոնական աշխատանքային լեզուներ են համարվում բոլորանդամպետությունների ազգային լեզուներըեւ բոլոր այդ լեզուներով է թարգմանվումԵՄ պաշտոնական գրագրությունըԱյսպիսովհայոց հարուստ մշակույթի պահպանմանեւ աշխարհին այն ներկայացնելու կարեւոր գրավականն է Հայաստանիանդամակցությունը Եվրոպական Միությանը: